(කල්පිටිය පද්මා කුමාරි කංකානම්ගේ)
 
කල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ (9)අද රාත්‍රියේ,  ඇතිවූ සුලු ගින්නක් නගරවාසීන්ගේ දූරදර්ශීබව නිසා වහාම පාලනය කර නිවා දැමීමට හැකිවූ බැව් කල්පිටිය පොලිසිය පවසයි.


බැංකු ගොඩනැගිල්ල තුළින් දුමක් අහසට නගින බැව් කල්පිටිය නගර වැසියෙකු කල්පිටිය පොලිස් ස්ථානයටත්, කල්පිටිය විජය නාවික හමුදාවටත්  දැනුම් දී ඇත.


මේ හේතුවෙන් වහාම බැංකු ගොඩනැගිල්ල තුළට ගොස් පරීක්ෂා කිරීමේදී දැක ගන්නට ලැබී ඇත්තේ බැංකු ගොඩනැගිලී විලායක පද්ධතියේ වයරයක් ගිණිගනිමින් තිබූ අයුරුය. වහාම විදුලිය විසංධි කොට ගින්න නිවා
දැමීමට නිලධාරීන් යුහුසුලු වී ඇත.


යම් හෙයකින් ගින්න පැතිර ගියේ නම් බැංකු පරිශ්‍රයට  මෙන්ම  යාබද අනෙකුත් ගොඩනැගිලිවලටද විශාල හානියක් සිදු විය හැකිව තිබූ බැව් කල්පිටිය පොලිස් ස්ථානාධිපති ලක්ෂ්මන් රංවලආරච්චි මහතා පැවසීය.