රෝවන් පෙරේරා

කලාඔය පිටාර ගැලීමෙන් පුත්තලම පරන එලුවන්කුලම මාර්ගයේ ගමනා ගමනය අද සවස් කාලයේ සිට සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතී ඇති බව වනාතවිල්ලුව පොලිසිය කියයි.

දින කිහිපයක පටන් පැවති අධික වර්ෂාවත් සමග කලාඔයේ ජලමට්ටම ඉහළ ගොස් පරන එලුවන්කුලම ක්‍රොස්වේ ප්‍රදේශයේ මාර්ගය හරහා ඉදිකර ඇති සපත්තු පාලම අඩි දෙකකින් පමන යටවී ඇත.

කොළඹ-මන්නාරම, පුත්තලම - මන්නාරම, කල්පිටිය - මන්නාරම ඇතුලු මගී ප්‍රවාහන බස් රථ මෙම මාර්ගයේ ගමන් කරන අතර මෙම මාර්ගය භාවිතා කිරීමට නොහැකිවීම නිසා පුත්තලම අනුරාධපුර මාර්ගය හෝ පුත්තලම  නොච්චියාගම ඔයාමඩුව තන්තිරිමලේ හරහා මන්නාරම මාර්ගය භාවිතා කිරීමට සිදුවී ඇත.

පුත්තලම ආපදා කලමනාකරණ ඒකකයෙන් විමසීමේදී ඔවුන් පවසා සිටියේ අප විසින් විමසන තෙක් තවමත් ඒ පිළිබඳ ඔවුන්ට වාර්තාවී නොමැති බවයි.