(සුජිත් හේවාජුලිගේ සහ ආරියරත්න රණබාහු)

මැතිසබයේ අද (8) පැවැති විවාදය ආණ්ඩු පක්ෂයේ හා විපක්ෂයේ කථිකයන් නොසිටීම නිසා පැයකින් නැවතිණි.

විවාදයට ගැනුණු පනත් කෙටුම්පත හා නියෝග සම්මත කර පාර්ලිමේන්තුව හෙට (9) උදේ 10.00 දක්වා කල් තැබීමට මේ අනුව මුලසුනේ සිටි නියෝජ්‍ය කතානායක අනාන්ද කුමාරසිරි මහතාට සිදු විය.

දහවල් 2.00ට පමණ ආණ්ඩුව මෙම විවාදය පස්වරු 6.30 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත තිබිණි.ආණ්ඩු පක්ෂය හා විපක්ෂයේ කථිකයන් නොසිටීම නිසා විවාදය පස්වරු 3.10ට පමණ අවසන් කෙරිණි.

මේ අනුව මැතිසබයේ කටයුතු ද පැය තුනකට පමණ සීමාවිය.මැතිසබයේ අද විවාදයට  ගැනුණේ නිවාස අමාත්‍යංශයට අදාළ බද්ධ නිවාස අයිතිවාසිකම් (විශේෂ විධිවිධාන) පනත් කෙටුම්පත හා ඉදිකිරීම්  කර්මාන්ත සංවර්ධන පනත යටතේ නියෝගයන්ය. නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මෙම පනත් කෙටුම්පත හා නියෝග දෙවැනිවර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කළේය.