(කාංචන කුමාර ආරියදාස)

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයට අයත් කුච්චවේලි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ පිහිටි කුබුරුපිටිය කුඩා ගම්මානයේ පදිංචිව සිටින පවුල් 19 ක් ට අයත් ජනතාව උග්‍ර ආහාර හිඟයකට හා දැඩි ආර්ථික දුෂ්කරතාවයකට මෙන්ම රාජ්‍ය නිලධාරි පීඩනයකට ලක්වී සිටිති.

කුඩා ටකරන් පැල්පත් වල ජීවත්වූ පවුල් 19 ක් වු ජනතාවට මෙවර අවුරුද්දට ඇඳුමක් හෝ කැවිලි පිඟානක්වත් නැත. වේලක් හැර වේලක් හෝ මේ ගම්මානයේ ජනතාව කන්නේ කුලී වැඩක් කිරීමෙන් හෝ අනුන්න්ගේ මා දැලක් ඇදීමෙනි.

ඔවුන් මීට පෙර පදිංචිව සිට ඇත්තේ කුච්චවේලි පාලම ආසන්නයේ එරක්කන්ඩ් ගමේය. යුද්දයත් සමඟ මේ ජනතාව අවතැන් කදවුරු වල වසර ගණනාවක් දිවි ගෙවා යුද්ධය අවසන්වූ පසු නැවත ගමට එද්දී ඉඩම් නිවාස සියල්ල දමිළ හා මුස්ලිම් ජනතාව ඒවායේ පදිංචි වී රජයේ නිලධාරි ලවා එම ඉඩම් වලට බලපත්‍ර පවා සකසා ඇති බව ඔවුහු කියති .

පසුව ඉන්න හිටින්න තැනක් නොමැතිව ගස් ගල් යට දිවි ගෙවූ මේ ජනතාවට පරිත්‍යාග කල ඉඩමක් කොටස් කර බෙදා දී ඇත. ටකරන් මඩු සකසාගෙන පදිංචි වූ මේ ජනතාව රජයේ නිලධාරින් සමඟ නිරන්තර සහන ඉල්ලා අරගල කරද්දී නිවාස හතකට මුදල් ලබාදී ඇතත් එම නිවාස ඉදිකිරිම රජයේ නිලධාරීන්ගේ හිතවත් කාන්තාවකට ලබාදී තිබේ. ඇය නිවාස ඉදිකිරීම අතරමග නවතා මුදල් රැගෙන  පලාගොස් ඇත .