එල්ටීටීඊය නැවත මතුවනු දකින්නට දෙමළ ජාතික සන්ධානය අකමැති බවත්, යුද්ධවලට හා ප්‍රචණ්ඩත්වයට තම පක්ෂය අකමැති බවත් විපක්ෂනායක සහ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක ආර්. සම්බන්දන් මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.
 
එබැවින් දෙමළ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳාදෙන ලෙසත්, අත්අඩංගුවේ පසුවන දේශපාලන සිරකරුවන්ගේ නඩු අසා යුක්තිය සාධාරණය ඉටුකරන ලෙසත් විපක්ෂ නායකවරයා කීවේය.