අංජුල මහික වීරරත්න
 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය පුර්ණ ප්‍රතිසංවිධානයකට ලක් කිරීම සඳහා යෝජනා ලබා ගැනීමට පත් කළ කමිටුවේ වාර්තාව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත හෙට(5) බාර දීමට නියමිතය.
 
ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතා මෙම කමිටුවේ සභාපතිත්වය දරණ අතර හරින්  ප්‍රනාන්දු , සාගල රත්නායක, අකිල විරාජ් කාරියවසම් සහ අජිත් පී පෙරේරා ඇමතිවරු කමිටුවේ සෙසු සාමාජිකයෝ වෙති.
 
අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉකුත් සතියේදී මේ කමිටුව පත් කළේය.