(අංජුල මහික වීරරත්න)
විශ්වාස භංගයට පෙර ප්‍රකාශ කළ ආකාරයටම එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු 6 සහ 7,8 දින වල සම්පුර්ණයෙන්ම අවසන් කෙරෙන අතර ඒ සඳහා පුර්ණ බලැති අධීක්ෂණ මණ්ඩලයක් පත් කිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තීරණය කර ඇත.

මෙම ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු සිදු වන්නේ නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ජේ.සී. අලවතුවල මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් අමාත්‍ය අනු කමිටු වාර්තා පදනම් කරගනිමිනි.

අවසන් ප්‍රතිසංවිධාන යෝජනාව ලබන ඉරිදා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අනුමැතිය සඳහා යොමු කිරීමට නියමිතය.