අංජුල මහීක වීරරත්න

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හොරුන් ඉන්නවා යැයි පරීක්ෂණවලින් තහවුරු වුවහොත් ඔවුන් ඉවත් කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හැටන්හිදී අද පැවැසීය.

යහපාලන රජය හොරුන් ආරක්ෂා රකන්නේ නැතැයි කී අගමැතිවරයා එක්සත් ජාතික පක්ෂය හොරුන්ගේ පක්ෂයක් නොවන බව ද කීවේය.

ඕනෑම කාරණයක් හෙළි වුවහොත් ඒ වාර්තා අනුව සොයා බලා කටයුතු කරන බවත්, ඕනෑම කෙනකුගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමට දැන් ඉඩ කඩ ලබා දී ඇති බවත් අගමැතිවරයා සඳහන් කළේය.