(බිඟුන් මේනක ගමගේ)
 
 

ඌව පළාතේ දෙමළ පාසල්වල උගන්වන, දෙමළ භාෂාව නොදන්නා සියලු සිංහල ගුරුවරුන් ස්ථාන මාරුකිරීමට ඌව පළාත් දෙමළ අධ්‍යාපන ඇමැති සෙන්දිල් තොන්ඩමන් මහතා ගෙන ඇති තීරණයෙන් නැති ප්‍රශ්න ඇති වනු ඇතැයි ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝෂප් ස්ටාලින් මහතා ‘ලංකාදීප’ යට පැවසීය.
 
 
සිංහල භාෂාව නිවැරැදිව නොදන්නා දෙමළ ගුරුවරුන් සිංහල පාසල්වල ද ඕනෑ තරම් සිටින්නේ යැයි ද ඒ අනුව සෙසු පළාත් ඇමැතිවරු ද මෙවැනි තීන්දු ගතහොත් අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රයේ විශාල අර්බුදයක් ඇති වනු ඇතැයි ද ස්ටාලින් මහතා අවධාරණය කළේය.
 
 
ගුරුවරුන් නිසි ඇගයීමකට ලක් නොකොට ස්ථානගත කිරීමෙන් මෙවැනි භාෂා ප්‍රශ්න මතුවන්නේ යැයි කී හෙතෙම එමනිසා මෙම ප්‍රශ්නය විසඳීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා වහාම මැදිහත් විය යුතු යැයි ද කීවේය.
 
 
මෙම තීරණයෙන් ගුරුවරුන් අපහසුතාවයට පත්වීමට ඉඩ නොදෙන්නේ යැයි ද ලංකා ගුරු සංගමය හැටියට මීට කඩිනමින් මැදිහත් වන්නේ යැයි ද ස්ටාලින් මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.