රංජන් කස්තුරි

 

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයට අදාළ උපකාරක පන්ති හා දේශන ආදිය පැවැත්වීම අද (31) මධ්‍යම රාත්‍රී 12 න් පසුව තහනම් වන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව අද මධයම රාත්‍රී 12 න් පසුව උසස් පෙළ විභාග අපේක්ෂකයින් සඳහා උපකාරක පන්ති සංවිධානය කිරිම,පන්ති මෙහෙයවීම විෂයානුබද්ධ දේශන, සම්මන්ත්‍රණ වැඩමුළු, ප්‍රශ්න පත්‍ර මුද්‍රණය කිරිම බෙදාහැරිම, අත්පත්‍රිකා බෙදාදීම ආදිය තහනම් වන බවද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

මේ අතර 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාළව එම විභාග අපේක්ෂකයින් සඳහා උපකාර පන්ති හා සම්මන්ත්‍රණ ආදිය පැවැත්වීම හෙට (1) මධ්‍යම රාත්‍රී  12 න් පසුව තහනම් වන බවද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.