(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා)

‘උමා ඔය’ ව්‍යාපෘතිය  හේතුවෙන් බණ්ඩාරවෙල අවට ගම්මාන ගණනාවක ජනතාවට බරපතල ප්‍රශ්න රැසකට මුහුණ දීමට සිදුව ඇතැයි ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය හා මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහින්ද  අමරවීර මහතා පවසයි. 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය හා මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහින්ද  අමරවීර මහතාගේ අත්සනින් නිකුත් කළ නිවේදනයේ මෙසේ ද සඳහන් වෙයි.
“ සැබැවින්ම උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය  නිසා බණ්ඩාරවෙල අවට ගම්මාන ගණනාවක ජනතාවට බරපතල ප්‍රශ්න රැසක් උදාකර තිබේ. මෙම තත්ත්වයට විසදුම් ලබා දීමේ දී කෙටිකාලීනව හා දීර්ඝකාලීන වශයෙන් විසදුම් ලබා දිය යුතුය. දැනට තිබෙන තත්ත්වය අනුව එම භූමිය මතුපිට පෙනෙන තත්ත්වය අනුව පමණක් නොව, අභ්‍යන්තරය තුළ පවතින තත්ත්ව අනුව ද  කිසිසේත්ම තවදුරටත් එම ජනතාව එම භුමියේ රඳවා තැබීම අවදානම් සහගතය. පසුගිය දිනවල දකුණට ඇද හැළුන වර්ෂාව වැනි වර්ෂාපතනයක් බණ්ඩාරවෙලට ඇද හැළුනහොත් අත්වන ඉරණම අමුතුවෙන් පැහැදිලි කළ යුතු නැත. එමනිසා මෙම ජනතාව වහාම එම ප්‍රදේශයෙන් ඉවත් කර වෙනත් ස්ථානයක පදිංචි කිරීම වහා  සිදු කළ යුතුය”. 
උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය නිසා උද්ගතව පවතින  ජනතා ගැටළු සම්බන්ධයෙන් හා ඊයේ (03) සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් තමාගේ අත්සනින් යුතුව මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය හා මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහින්ද  අමරවීර මහතා ඒ බව සඳහන් කර තිබේ. 
අමාත්‍ය අමරවීර මහතා උමා ඔය ගැටළු සොයා බැලීම  සදහා පත් කරන ලද අමාත්‍ය අනු කමිටුවේ සාමාජිකයකු ද වන අතර උමා ඔය ප්‍රදේශයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක යෙදීමෙන් අනතුරුව හෙතෙම මෙම මාධ්‍ය නිවේදනය නිකුත් කර ඇත. 

ඇමති මහින්දානන්ද අමරවීර මහතාගේ සම්පූර්ණ නිවේදනය පහත දැක්වේ