(මනෝප‍්‍රිය ගුණසේකර)
 
දැඩි මුල්‍ය අර්බුදයකට ලක්ව සිටින එදිරිසිංහ ට‍්‍රස්ට් මුල්‍ය සමාගම හෙවත් ඊ.ටී.අයි. මුල්‍ය සමාගම ප‍්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට අවසර දෙන්නැයි එම සමාගම අද (9) කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කළේය.

ඊ.ටී.අයි. මුල්‍ය සමාගම ප‍්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට අවසර දෙන්නැයි සමාගම් පනතේ 7 වැනි වගන්තිය යටතේ කළ එම ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධතාවයන් ඇතොත් ලබන 31 වැනි දා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට නියම කළේය.

එදිරිසිංහ ට‍්‍රස්ට් මුල්‍ය සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති මෙම පෙත්සමේ වගඋත්තරකරුවන් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සහ සමාගම් කිහිපයක් නම් කර ඇත.

සමාගම ප‍්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට අවසර දෙන්නැයි ඉල්ලමින් එදිරිසිංහ ට‍්‍රස්ට් මුල්‍ය සමාගම කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණයට ඉදිරිපත් කර ඇති පෙත්සම මඟින් සිය සමාගම දැඩි මුල්‍ය අර්බුදයකට ලක්ව සිටින බව දැනුම් දුන්නේය.

සමාගමක් ප‍්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට නම් සමාගම් පනතේ 7 වැනි වගන්තිය යටතේ අනුමැතිය ලැබිය යුතු බව පෙන්වා දෙන පෙත්සම්කාර එදිරිසිංහ ට‍්‍රස්ට් මුල්‍ය සමාගම මේ තත්වය හේතුවෙන් තම සමාගම ප‍්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට අවසර දෙන්නැයි ඉල්ලීමක්ද කර ඇත.

අධිකරය හමුවේ ඉදිරිපත් වු කරුණු සැළකිල්ලට ගනිමින් අදාළ නියෝගය නිකුත් කළ අධිකරණය මෙම පැමිණිල්ල ලබන 31 වැනි දා කැඳවීමටද නියම කළේය.