(රංජන් කස්තුරි)
 
අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශන කොමාසරිස් අයි.එම්.කේ.බී ඉංලගසිංහ මහතා එම ධුරයෙන් ඉවත් කර තිබේ.
 
ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශන කොමාසරිස්වරයා ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට හේතුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය  මෙතෙක් ප්‍රකාශයට පත් කර නැත.
 
  2018 වසරට අදාල පෙළපොත් පාසල්වලට ලබාදීමේදී අධ්‍යාපන අමාතයංශය පෙළපොත්වලින් සියයට 50ක් පමණක් ලබාදී තිබූ අතර පෙර වරවසරවල භාවිත කළ අනෙකුත් පෙළපොත් භාවිත කරන ලෙස විදුහල්පතිවරුන්ට උපදෙස් ලාබ දී තිබිණි. මීට අමතරව අවශ්‍ය පෙළ පොත් අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තු අලෙවිසැල්වලින් මිලදී ගන්නා ලෙසද ගුවරුවරුන් පාසල් සිසුන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබිණි.
 
මේ සම්බන්ධයෙන් ලංකාදීපය කළ විමසීමකදී ලංකා ගුරු සංගමය සඳහන් කළේ  පාසල් සිසුන්ට පෙළ පොත් නොලැබීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වා වගකිවයුත්තන්ට එරෙහිව පියවරක් ගන්නා ලෙසයි. ලංකා ගුරු සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් මහතා  ප්‍රකාශ කළේ ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශන කොමාසරිස්වරයා ඉවත් කිරීමෙන් පමණක් පාසැල් සිසුන්ගේ පෙළපොත් ගැටලුවට විසඳුමක් නොලැබෙන බවයි.