(බිඟුන් මේනක ගමගේ )
 

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ නිලධාරීන් රැසක් රජයෙන් ලබාදෙන ඉන්ධන දීමනාවද ලබාගෙන දෙපාර්තමේන්තුව සතු වාහන යොදා ගනිමින් රාජකාරී මෙන්ම පෞද්ගලික ගමන් බිමන් පහසුකම් සලසා ගන්නේ යැයි ද ඒ සම්බන්ධයෙන් වහාම පරීක්ෂණයක් කරන්නැයි ඉල්ලමින් දුම්රිය වෘත්තිය සමිති සන්ධානය රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට අද (17) පැමිණිල්ලක් කර ඇත.

රාජකාරී කටයුතු සඳහා වාහනයක් ලබාදිය නොහැකි අවස්ථාවල දී තමන්ගේ පෞද්ගලික වාහනය පාවිචිචි කිරීම සඳහා රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 14/2009 අනුව ඉන්ධන දීමනාවක් ගෙවන නමුත් එසේ ඉන්ධන දීමනාව ලබාගත් මෙම නිලධාරීන් පිරිස වසරකට එක් දිනයක් හෝ රාජකාරී කටයුතු සඳහා සේවා ස්ථානයට පැමිණ නැතැයි ඔවුන් කළ පැමිණිල්ලේ සඳහන් වේ.

ඉන්ධන දීමනාව ලබාගෙන, දෙපාර්තමේන්තු වාහන වලින් ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබාගන්නා නිලධාරීන් අතර,  පරිපාලන අධ්‍යක්ෂවරයා සිටින්නේ යැයි ද  WP-CAG    -3228 දරණ මෝටර් රථය වෙනුවෙන් මසකට රුපියල් 61000.00 ක මුදලක් 2017 ජූනි මාසයේ සිට  මේ දක්වා ලබාගෙන ඇතැයි දුම්රිය වෘත්තිය සමිති සන්ධානය චෝදනා කර ඇත. 

දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී (පරිපාලන)  KG     - 3328 මෝටර් රථය වෙනුවෙන් මසකට රුපියල් 61000.00 ක මුදලක් 2017 වසරේ සිටද, අංක 250-0578 දරණ වාහනය සඳහා 2013 ජූනි මාසයේ සිට රුපියල් 61000.00 විගණන අංශ ප්‍රධාන විසින් ද 2019 අවසාන භාගයේ රාජ්‍ය සේවයෙන් විශ්‍රාම ගෙන ඇති අතිරේක දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි (පරිපාලන) ලෙස කටයුතු කළ නිලධාරිනිය  K H -7202 අංක දරණ වාහනය වෙනුවෙන් 2017 වර්ෂයේ සිට මාසිකව 61000.00 ක මුදලක් ද මෙසේ ලබාගෙන ඇතැයි එම පැමිණිල්ලේ සඳහන් වේ. 

මේ ආකාරයට විනය පාලන බලතල ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් රැසක් මහජන මුදල් වංචා කිරීම්වල නිරත වන්නේ යැයි ද දුම්රිය සේවකයෙකුගෙන් සිදුවන සුළු වරදක් වුවද පලමු උපලේඛණ ගත වරදක් ලෙස සලකා චෝදනා පත්‍ර නිකුත් කරන මෙම නිලධාරින් සම්බන්ධයෙන් ද නීතිය එක සේ ක්‍රියාවේ යොදන ලෙස ඉල්ලාසිටින්නේ යැයි ද එහි සඳහන් වේ. 

ආයතන සංග්‍රහයේ  XLVIII     පරිච්ජේදයේ 31:1:7 අනුව රජයේ මුදල් සාවද්‍ය ලෙස හෝ අයථා ලෙස හෝ පරිහරණය කිරීම හෝ වෙනත් අයෙකුට එසේ කිරීමට ඉඩ සැලසීම බරපතල විෂමාචාරයක් යැයි ද රජයේ මුදල් වංචා සහගතව පරිහරණය කිරීම මත ආයතන සංග්‍රහයේ  XLVIII     පරිච්ජේදයේ 31:5 අනුව විනයානුකූල කටයුතු කළ හැකි යැයි ද දුම්රිය වෘත්තිය සමිති සන්ධානය පවසයි.
 
එහෙත් දුම්රිය ඉහල නිලධාරීන් එවැනි විනය විරෝධී කටයුතු වල යෙදුණු විට සේවය පවත්වාගෙන යාමට බාධාවේ යැයි පෙන්වා වැඩ තහනම් නොකර අමාත්‍ය මණ්ඩල තීන්දු අනුව සේවයේ යෙදෙන අවස්ථා ඇතැයි ද එය ඉතාමත් නරක පූර්වාදර්ශයක් යැයි ද එහි සඳහන් වේ. 

එනිසා මෙම සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවධානය යොමුකොට වහාම පරීක්ෂණයක් පවත්වා අදාල නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව පියවර ගන්නා ලෙස රාජ්‍ය සේවා කොමිසමෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ යැයි වැඩිදුරටත් එහි සඳහන් වේ.