වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ
යාපනය ඩෙල්ෆ් මුහුදු තීරයේදී අනවසරයෙන් මසුන් අල්ලමින් සිටි ඉන්දීය ධීවරයින් 27 දෙනෙකු සහ ධීවර යාත්‍රා 04 ක් අද (11) උතුරු නාවික විධානයට අයත් නිලධාරින් පිරිසක් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.


ඉන්දියාවේ රාමේෂ්වරන් ප්‍රදේශයේ සිට යාපනය මුහුදු සීමාවේ ඩෙල්ෆ් මුහුදු තීරයේදී මසුන් අල්ලමින් සිටියදී නාවික හමුදා අත්අඩංගුවට පත්ව ඇති අතරම ධීවරයින් පිරිස අත්අඩංගුවට පත්වන අවස්ථාවේදී ඔවුන් අල්ලා සිටි මසුන් හා ජංගම දුරකතන හා සන්නිවේදන උපකරණ කිහිපයක්ද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.


අත්අඩංගුවට ගත් ධීවරයින් නාවික හමුදාව විසින් පළමුව වෛද්‍ය පරික්ෂණයකට යොමු කිරීමෙන් පසුව වෙරළාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව හරහා යාපනය සහකාර ධීවර පරීක්ෂක කාර්යාල නිලධාරීන්ට භාරදීමට පියවර ගෙන ඇති අතරම සහකාර ධීවර පරික්ෂක කාර්යාල නිලධාරීන් විසින් ඉන්දීය ධීවරයින් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.