ඉන්දීය ගුවන් හමුදාවට අයත් ගුවන් යානයක් ඉන්දීය කාශ්මීර ප්‍රදේශයට කඩා වැටී ඇතැයි වාර්තා වේ.


එම අනතුරින් ගුවන් නියමුවන් දෙදෙනකු සහ සිවිල් වැසියකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇතැයි ද මේ වන විට එරට මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ

(055)