මුම්බායිහිදීය (රොයිටර්/එන්.ඩී.ටීවී)
 
පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිල අඩු කිරීමට ඉන්දීය රජය පියවර ගෙන ඇත. 
 
මේ අනුව පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් ලීටරයක මිල ඉන්දීය රුපියල් 2.50කින් අඩු කිරීමට ඉන්දීය රජය පියවර ගෙන ඇති අතර මේ නිසා රජයට අයත් ඛනිජ තෙල් අලෙවිකරණ සමාගම්වලට දැඩි පීඩනයක් එල්ල වී ඇතැයි ද පැවසේ. 
 
රජය ගත් මෙම පියවර නිසා අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් ඇතිවනු ඇතැයි ද පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිල ගණන් රජයේ පාලනයට නතුවනු ඇතැයි ද බියක් හටගෙන ඇත. වසර 2012 දක්වා පෙට්‍රල් මිලත් 2014 වසර දක්වා ඩීසල් මිලත් නියාමනය කරන ලද්දේ ඉන්දීය රජයයි. 
 
දිගින් දිගටම ඉන්ධන මිල ගණන් ඉහළ යෑමෙන් ජනතාවට එල්ල වූ පීඩනයත් ඉන්දීය රුපියල දිගින් දිගටම අවප්‍රමාණය වීමත් නිසා එලෙස පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිල ගණන් රුපියල් 2.50කින් පහත දැමීමට ඉන්දීය රජය පියවර ගත්තේය. 
 
පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මත පනවා තිබූ බදු අඩු කරමින් ඉන්දීය රජය එලෙස මිල ගණන් අඩු කර ඇත. 
 
055