ඉකුත් සිකුරාදා (28) ඉන්දුනීසියාවේ සුලවේසි දුප‍තේ ඇති භූ කම්පනයෙන් පසු සුනාමි රළ හේතුවෙන් දේවස්ථානයක සුන්බුන් අතර සිරවී සිටි කුඩා දරුවන්ගේ මළ සිරුරු 34 ක් අද (2) සොයා ගත් බව විදෙස් ආරංචි මාර්ග පවසයි.


(28535)