මහා මාර්ග මාර්ග සංවර්ධන  අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා  අද ( 05 ) පෙරවරුවේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ  ආනන්ද බාලිකා විද්‍යාලයේ පැවැති  විභාග මධ්‍යස්ථානයට පැමිණ  අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයට  පෙනී සිටියේය.

ක්‍රිස්තියානි ධර්මය  බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු ලියූ ඒ මහතා  අනතුරුව මධ්‍යස්ථානයෙන් පිටව යන අයුරු
 
 ( ජයමාල් චන්ද්‍රසිරි)