රංජන් කස්තුරි
 
ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා සහ සමාජ සුබසාධන  අමාත්‍ය එස් බී දිසානායක මහතා විශ්වාසභංග විවාදය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ නැතැයි පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග පවසයි.

විවාදය අවසානයේදී  අද (04) රාත්‍රී 9.30 ට ඇරැඹෙන ඡන්ද විමසුමටද  මොවුන්ගේ පැමිණිම විශ්වාස කළ නොහැකි බවද එම ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.