සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුදු සමයේ ජනතාවට ගුණාත්මක හා පිරිසිදු ආහාර ලබාදීමේ අරමුණින් වෙළඳසල්, හෝටල් හා ආපන ශාලා පරීක්ෂා කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කරන ලෙස සෞඛ්‍ය ඇමැති රාජිත සේනාරත්න මහතා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට උපදෙස් දී ඇත. 
මේ යටතේ පිටකොටුව ඇතුළු කොළඹ අවට ඇති තොග ගබඩා ද පරීක්ෂා කිරීමට නියමිත අතර දුරගමන් බස් නැවතුම්පොළවල්වල ආපන ශාල ද පරීක්ෂා කෙරේ. 
මැයි 2 වැනිදා සිට ආහාර සුරක්ෂිතතා සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලෙසද සෞඛ්‍ය ඇමැතිවරයා සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය ජයසුන්දර බණ්ඩාර මහතාට දැනුම් දී ඇත.