( නිමල කොඩිතුවක්කු)

ආනයනය කිරිම සදහා රජය පනවා ඇති සීමාවන් හමුවේ වාහන ආනයන කරුවන් දැඩි අසීරුතාවයකට ලක්වන බව ශ‍්‍රි ලංකා වාහන ආනයන කරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති රන්ජන් පීරිස් මහතා ලංකාදිපයට පැවසීය.

රජයේ මෙම තිරණයත් සමඟ ඉදිරියේදී වාහන ආනයනය කිරිම බොහෝ දුරට සීමා කිරිමට සිදුවන බවද ඔහු කියා සිටියේය.

නව ක‍්‍රමවේදය හමුවේ රුපියල් ලක්ෂ100ක වටිනාකමකින් යුත් වාහනයකට රුපියල් ලක්ෂ 200ක තැන්පතුවක් කිරීමට සිදුවන බවද රන්ජන් පිරිස් මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

රජය ගෙන ඇති ආනයන සීමා සම්බන්ධයෙන් වාහන ආනයන කරුවන්ගෙග් සංගමය රැස්වී තීරණයක් ගන්නා බවද ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය