අජන්ත කුමාර අගලකඩ
 
විශ්වාස භංග යෝජනාවෙන් පසුව ඇතිව තිබෙන අර්බුදකාරී තත්ත්වය හමුවේ කළ යුත්තේ කැබිනට් සංශෝධනයක් නොව අලුතින්ම කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කිරීම යැයි මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන ඇමැති පාඨලී චම්පික රණවක මහතා අද (10) උදේ පැවැති කැබිනට් රැස්වීමේදී ප්‍රකාශ කර ඇත.
 
ඒ සඳහා විකල්ප යෝජනා තුනක්ද ඇමැතිවරයා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ බව වාර්තාවේ.
 
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 42 දෙනා සහ එජාප මන්ත්‍රීවරුන් 106 දෙනා එක්ව ආණ්ඩුව පිහිටුවන්නේ නම් නව දේශපාලන ගිවිසුමක් හා ආණ්ඩුකරන වැඩ පිළිවෙළක් යටතේ අලුතින් කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කිරීම එක් විකල්ප යෝජනාවක් ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත. විශ්වාස භංගයට සහාය දුන් ශ්‍රීලනිප ඇමැතිවරුන් හය දෙනා ඉවත් වන්නේ නම් ඉතිරි 26 දෙනා එජාපය සමඟ එක්ව ආණ්ඩුව පිහිටුවා අලුතින් කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කළ යුතු බවට දෙවන විකල්පය යෝජනා කර ඇතැයි වාර්තාවේ.
 
ශ්‍රීලනිපය ආණ්ඩුවෙන් ඉව් වන්නේ නම් එජාපයෙන් මන්ත්‍රීවරුන් 106 දෙනාට තනිව ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට ඉඩදී ඇමැති මණ්ඩලය 30කට සීමා කළ යුතු යැයි ද රණවක මහතා යෝජනා කර ඇත.