(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)

අලුත්ගම විදේශ මුදල් හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයක් කොල්ලකෑමට පැමිණි දෙදෙනකු එම උත්සහය අසාර්ථක වීම නිසා වෙඩි තබා පළාගොස් ඇතැයි අලුත්ගම පොලිසිය කියයි.

මේ හේතුවෙන් එහි බිත්තියකට හානි සිදුව ඇතැයි ද කොල්ලකරුවන් මුහුණු ආවරණය වන පරිදි ආරක්ෂක හිස් වැසුම් පැළඳ පැමිණ ඇතැයි ද පොලිසිය පවසයි.