(විනීතා එම් ගමගේ)

අරුවක්කාරු කසල අංගනය අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් කරන ආයෝජනයක් වන බැවින් ඊට බාධා නොකරන්නැයි මහ නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා ඉල්ලා සිටියි.

මෙතෙක් ආරම්භ කරන්නට සුදානම් වූ කසල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘති සියල්ලටම පාහේ විරෝධතා ඇතිවූ  බවත් එවැනි තත්ත්වයක් අරුවක්කාරුවේ ඇති නොකරන ලෙස ඉල්ලා සිටින බවත් අමාත්‍යවරයා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ අද (10) පැවති කසලවලින් විදුලිය උත්පාදනය කිරීමේ කෙරවලපිටියේ  බලාගාරයට මුල් ගල තැබීමේ උත්සවය අමතමිනි.

කැළිකසල ප්‍රතිචක්‍රිකරණය කරන්නන්ට මුල්‍ය අපහසුතා පැමිණියහොත් පරිසරය දූෂණය කරන්නන්ගෙන් යම් මුදලක් අයකිරීමේ යෝජනාවක් ජනාධිපතිවරයාට හා අගමැතිවරයාට ඉදිරිපත් කරන බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.