හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ

 

කොළඹ කුණු වනාතවිල්ලුව අරුවක්කාඩු ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති සිමෙන්ති කම්හලේ වැඩ බිමේ වළවල් වලට බැහැර කිරිමට විරෝධය පා ප්‍රදේශවාසීහු අද (9) උද්ඝෝෂණයක් ඇරඹුහ.

ඔවුහු මේ වන විට අරුවක්කාඩු කසල කළමනාකරණ ආයතනය වටලා විරෝධතාවයේ නිරත වෙති.