ආරියරත්න රණබාහු සහ සුජිත් හේවාජුලිගේ 
 
 
අම්පාර- මහනුවර යන දිස්ත්‍රික්කයන් හි සිදු වු ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් පිළීබඳව සොයා බැලීම සඳහා  පාර්ලිමේන්තු තේරිම්කාරක සභාවක්  පත් කරන ලෙස  කොළඹ දිස්ත්‍රික්  (එ.ජ.නි) මන්ත්‍රී බන්ධුල  ගුණවර්ධන මහතා   පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (09) ඉල්ලා සිටියේය.

පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවකට  සියලුම පාර්ශව වල සාක්ෂිකරුවන්  කැඳවිය හැකි යැයි මන්ත්‍රීවරයා   එමගින් මින් ඉදිරියට ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් ඇති නොවීම සඳහා ගතයුතු  ක්‍රියාමාර්ග නිර්දේශ කළ හැකි බවද කීය.

මේ සඳහා  ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවක් පත් කළහොත් එය දීර්ඝකාලයක් ඇදී යාමක් සිදුවන හෙයින් කඩිනමින් මේ පිළිබඳව විමර්ශන සිදු කිරීම සඳහා  පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවක් වඩාත් සුදුසු බවද ගුණවර්ධන මහතා කීය.

ඒ මහතා මේ අදහස් පළ කළේ  පාර්ලිමේන්තුවේ අද (09) පැවැති වෙළඳ නැව් පනත යටතේ නියෝග පිළිබඳ දෙවැනිවර කියැවීමේ  විවාදයේදීය.