(ටී.කේ.ජී.කපිල)

 

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් නොගෙවා පැහැර හැර සිටි ඉන්දීය ජාතික ආයෝජකයකු විසින් මීගමුව පළාත් බද මහාධිකරණයේ පවරා තිබූ නඩු දෙකක් අභියාචනා රීති අනුගමනය නොකර නඩු පවරා තිබීම මත  ඒවා විභාගයට ගත් මුල් අවස්ථාවේදීම නිෂ්‍ප්‍රභ කිරීමට මහාධිකරණ විනිසුරු අමල් රණරාජා මහතා කටයුතු කර තිබේ .

කටුනායක ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කලාපයේ පිහිටි ඉන්දීය ආයෝජන ව්‍යාපෘතියක් වන  සීමාසහිත ටියුනිප් ලංකා පෞද්ගලික සමාගම මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන කර්මාන්ත ශාලාවක සේවය කළ 142 ක සේවක පිරිසකට රුපියල් 48,64,619.39 ක සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ලෙස ගෙවීම පැහැර හැර තිබේ.

මේ පිළිබඳව මීගමුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩු අංක  33853/L සහ 33857/L යටතේ නඩු දෙකක් පවරා තිබූ අතර එහිදී මෙම මුදල් එම සේවකයින් හට ගෙවන ලෙස මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කර තිබිණි.

එම තීන්දුවට එරෙහිව මෙසේ මීගමුව පළාත් බද මහාධිකරණය වෙත මීගමුව සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්වරයා වගඋත්තරකරුවෙකු කරමින් මෙම මුල් නඩුවල ගණනය කිරීම් වැරදි බවට පෙන්වා දෙමින් මෙම නඩු පවරා ඇත.

ඒ අනුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ තීන්දු මත මෙම ඉන්දීය සමාගම මාසිකව රුපියල් 1,50,000 ක් බැගින් වාරික වශයෙන් එම සේවක අර්ථසාධක අරමුදල්, එම සේවකයින් වෙත ගෙවීම 27 දින සිට පළමු වාරිකය ගෙවමින් ආරම්භ කර තිබිණි.

මෙහිදී ඉන්දීය සමාගම වෙනුවෙන් නීතීඥ ඩබ්ලිව්.ඒ.එම්.නිල්මිණි මැඩොන්සා මහත්මිය පෙනී සිටි අතර මීගමුව සහකාර කම්කරු කොමසාරිස්වරයා වෙනුවෙන් නීතීඥ සනත් ලංකා මහතා සහ කම්කරු නිලධාරී අනුරුද්ධ ලියනගේ මහතා ද පෙනී සිටියහ.