(ඩයනා උදයංගනී)
                
මුලතිව් මුහුදේ දී අතුරුදන් වූ ධීවරයින් තිදෙනා සොයා තවදුරටත් මෙහෙයුම් ක‍්‍රියාත්මක කරන බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පවසයි.
                
නාවික හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව එම කටයුතුවල නිරත වී සිටින අතර මෙම ධීවරයින් සම්බන්ධව විමසිලිමත් වන ලෙස ධීවර අමාත්‍යාංශයේ යාත‍්‍රා නිරීක්‍ෂණ මධ්‍යස්ථානය මගින් අවට මුහුදේ ගමන් කරන සියලූ නැව්වලට ද දැනුම් දී ඇතැයි ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය.
                
මුහුදු යාමෙන් වැළකී සිටින ලෙස සියලූ අංශ දැනුවත් කර තිබියදීත් ධීවර කටයුතු සඳහා ගිය මෙම ධීවරයින් තිදෙනා බෝට්ටුවත් සමඟ ඊයේ (13) අතුරුදන් වී තිබිණි.