(අංජුල මහික වීරරත්න)

ප්‍රායෝගික ක්‍රමවේදයක් සකස් නොකර අඩුපාඩු ඇති වන විට පමණක් ක්‍රියාත්මක වන ජාතික පොලිස් කොමිසම අනුගමනය කරන ක්‍රියාදාමය පිළිබඳව වාර්තාවක් දෙන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නීතිය හා සාමය බාර නව අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මහතාට අද (8) උපදෙස් දුන්නේය.

පොලිසියභාර නව අමාත්‍යවරයා ලෙස වැඩ බාරගත් රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතාට අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙම උපදේශය දුන්නේ ඔහුගේ පළමු නිල රාජකාරිය ලෙසයි.