(කාංචන කුමාර ආරියදාස)

දැනට විදේශ රටවලින් මෙරටට ඇනවුම් කොට තිබෙන රසායනික පොහොර බෙදාහැරීමේදී දේශීය ලොකු ලූනු ගොවියාටද එම පොහොරවලින් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ලබාදී භූමිත තෙල් මිල දී ගැනීම සඳහා යම්කිසි වැඩපිළිවෙළක්  සකසන ලෙස අනුරාධපුර, මාතලේ, පොලොන්නරුව යන දිස්ත්‍රික්කවල දේශීය ලොකු ලූනු ගොවීහු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර සිටිති.

දේශීය ලොකු ලූණු වගාව සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැර දමා ඇති අවස්ථාවක නැවත රජය කෙරෙහි තැබූ විශ්වාසය මත දේශීය ලොකු ලූනු ගොවීහු යම් මට්ටමකින් ලූනු වගාවට අවතීර්ණ වී සිටිති.

ඒ අනුව අනුරාධපුර, මාතලේ , මෙන්ම පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් දේශීය ලොකුළ ලූනු පැල සිටුවීම මේ දිනවල ගොවීන් විසින් ආරම්භ කර තිබේ.

දේශීය ලොකු ලූනු නිෂ්පාදනය කිරීම නිසා විදේශ රටවලට මෙරටින් ගලායන ඩොලර් විශාල වශයෙන් ඉතිරි වන බව පෙන්වා දෙන ගොවීන් කියා සිටියේ ගොවිතැන තමන්ගේ රැකියාව නිසා එය අහිමි කරගැනීමට නොහැකි නිසා වහාම ඉදිරි වි වගාව සඳහා මෙරටට ගෙන්වන රසායනික පොහොරවලින් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ඉතා සුළු වශයෙන් සිටින දේශීය ලොකු ලූනු වගාවට ලබාද දීම සිදු කළ යුතු බවය.

එමෙන්ම ලූනු වගාවට අත්‍යවශ්‍ය වන ජලය සපයා ගැනීම සඳහා භූමිතෙල් හෝ ඩීසල් ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලින් ලොකු ලූනු ගොවීන් සඳහා ලබා ගැනීමට යම්කිසි සාධාරණ වැඩපිළිවෙළක් සකසා දුනහොත් මේ මාස තුන හමාරක් ගත වෙද්දී දේශීය ලොකු ලූනු අස්වැන්න නෙලීම සිදු කළ හැකි බවය

එවිට මෙරට ඇති ඩොලර් සංචිතය ලොකු ලුණු සදහා විදේශ රටවලට ගලා යන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතී දේශීය ලොකු ලූනු වලින් මාස ගණනාවක් ජනතාවට ආහාර සපයා ගැනීමට හැකිවන බව ගොවීහු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයාට දන්වා සිටිති