(ගයාන් සූරියආරච්චි)

නිවසේ ගෘහ උපකරණ පාලනය කිරීමට හැකියාවැති සුනඛයකු එළිදැක්වීමට සෝනි සමාගම සූදානමින් සිටියි. 

1990 වර්ෂයේ කෘත‍්‍රිම බුද්ධි වැඩසටහන් ගත කරන ලද වලිගයක් සහිත අයිබෝ සුනඛ රොබෝවා නිපදවීම හේතුවෙන් සෝනි සමාගම අතිශයින් ජනප‍්‍රියත්වයට පත්විය.

ආසියානු වෙළෙඳපොළ තරගකාරීත්වය වැඩිවීමත් අධික වියදම් කප්පාදුව හේතුවෙන් 2005 න් පසුව රොබෝ සුනඛයන් නිපදවීම අත්හිටුවීය. නවතම සුනඛ රොබෝවාට නමක් හෝ වෙළෙඳපොළ මිලක් දැනට නියම කර නොමැත. එහෙත් 2018 පමණ වන විට වෙළෙඳපොළට රැගෙන ඒමට ඔවුහු බලාපොරොත්තු වෙති. 

මෙම රොබෝවා මිලදී ගන්නා හිමිකරුගේ සහ ඔහුගේ අවට වටපිටාව අනකූල අන්තර් ක‍්‍රියාකාරීත්වය සමඟ හැඩගැස්වීමට හැකියාව ඇත.