(ටී.කේ.ජී.කපිල )

ඩුබායි සිට අද (08) පිටුවහල් කළ මොහොමඩ් නසීම් මොහොමඩ් ෆයිසාල් කටුනායක ගුවන් තොටුපළ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රයේ සිට කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසය වෙත රැගෙන ගියේය.