වචනයේ තේරුම හරි හැටි අවබෝධකර නොගත් පොලිස් නිලධාරින් දෙදෙනකු නිසා අහිංසක වඩුකාර්මිකයකුට මුහුණ දීමට සිදුවූ ජංජාලයක් පිළිබඳ පුවතක් බලපිටියෙන් වාර්තාවේ. හේ බස්නාහිර පළාතේ නගරයක වඩු කර්මාන්තයේ නිරත වී සිටියේය. බාරගත් වැඩ කොටස අවසන් වූ ඔහු සිය උපකරණ තොගය පෝර බෑගයක අසුරාගෙන එය  යතුරු පැදියේ පිටුපස ගැටගසා නිවෙස කරා යමින් සිටියේය. එසේ යතුරු පැදියෙන් නිවෙස කරා යමින් සිටි ඔහුට අතරමගදී අතපෑ පොලිස් නිලධාරින් දෙදෙනෙක් සිය යතුරු පැදිය නතර කරන ලෙස සංඥා කළහ. ඒ සංඥාවට අනුව යතුරු පැදිය ඔහු නතර කළේය. ඒ අසලට පැමිණි පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනා ඔහුගේ යතුරු පැදිය පිටුපස ගැට ගසා තිබූ පෝර බෑගය දෙස බලා මේ මොනවාදැයි ඇසූහ. ආ සර් මේ ආයුධ යයි ඔහු කීවිට ආ ‘‘උඹ එනකම් තමයි අපි හිටියේ’’ යයි කියමින් ඔහුට කිසිදු වචනයක් කතා කිරීමටවත් ඉඩ නොදෙමින් යතුරු පැදියේ යතුර ගලවාගෙන ටිකක් දුරට පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනා ගොස් යතුරු පැදිය දෙස බලාහුන්හ. ඒ සමගම ඔවුන් දෙදෙනා සිය පොලිස් ස්ථානයට ජංගම දුරකතන ඇමතුමක් ද දුන්නාහ. කිසිවක් නොදත් වඩුකාර්මිකයා තමාට මේ මොනවා වෙන්න යනවාදැයි මොහොතක් කල්පනා කරමින් සිටියේය. ඒ සමගම පොලිස් නිලධාරීන් පිරිවරාගෙන පිම්මේ පැමිණි ජීප් රථයක් වඩුකාර්මිකයා අසල නතර කළේය. දඬිපඬි ගා එයින් බැසගත් පොලිස් නිලධාරීහු වඩුකාර්මිකයාගේ යතුරු පැදියේ පිටුපස ගැට ගසා තිබූ පෝර බෑගය පරීක්ෂා කළහ. එය දුටු පොලිස් නිලධාරීන් එකිනෙකා මුහුණට මුහුණ බලා ගත්හ. එම බෑගයේ යතු කැටයක්, නියනක්, කියතක්, මිටියක් වැනි දෑ තිබෙනු දුටු පොලිස් නිලධාරීන්ට සිදුව ඇතිදේ තේරුම් ගැනීමට වැඩි කාලයක් ගත නොවීය. යතුරු පැදිය නතර කළ පොලිස් නිලධාරීන්ට හොඳටම දෙහිකැපූ ජීප් රථයෙන් පැමිණි පොලිස් නිලධාරීහු තිබූ විදිහටම මේ බෑගය යතුරු පැදියේ පිටුපස ගැට ගසා මේ වඩුකාර්මිකයා ඉක්මනටම පිටත්කර යවන ලෙසත් ඔවුන් දෙදෙනාට උපදෙස් දුන්හ.