ඈ දරුවන් හය හත් දෙනකුගේ මවකි. 74 වැනි වියේ පසුවූ ඈ පසු ගිය දිනක මියගියේ පුතුගේ ගෙදර සිටියදීය.
මවගේ අවසන් කටයුතු තම නිවසේදී කළ යුතු බව පැවසූ පුතු ඒ සඳහා සියලූ කටයුතු සූදානම් කර සිරුර ළඟම පිහිටි මල් ශාලාවට භාර දුන්නේය. මේ ගැන උරණ වූ සෙසු දු දරුවෝ මවගේ අවසන් කටයුතු මවගේ මහගෙදරදී සිදු කළ යුතු බව තරයේ කියා සිටියහ. මවගේ සිරුර බෙදාගැනීමට බැරිවූ තැන දු දරුවෝ පොලිසි ගියහ.
කහතුඩුව පොලිසිය ඔවුනට කොතෙක් අවවාද කළත් ඉන් පලක් නොවූ තැන පොලිසිය කියා සිටියේ සිද්ධිය අධිකරණයට යොමු කරන බවය.
සිද්ධිය දුර දිග යන බව දැනගත් දු දරුවෝ පසුව සමාදානයකට එළඹ මවගේ අවසන් කටයුතු එක්වී සිදු කළහ.