මාතර නගරයේ නව මාර්ග සංඥා පද්ධතිය ක‍්‍රියාත්මක වෙද්දී කොළඹ දෙසට යන වාහන නතර වූයේ රතු එළිය වැටීම සමඟය. ඉදිරියෙන්ම වූයේ පෞද්ගලික බස් රථයකි. යළිත් කහ එළිය දැල්වී ක්ෂණයකින් කොළ එළිය ද වැටුණි. එහෙත් ඉදිරිපස වූ බස් රථය ධාවනය නොවූයෙන් ඊට පිටුපසින් ඇති වාහනවල රියැදුරන් කලබල වී නළා හඬ නඟන්නට වූයේ මහත් කරච්චලයක් ඇති කරමිනි. යතුරුපැදිකරුවන් බසයට එහා පැත්තේ ඉඩ ඇති තැනින් ඉදිරියට ගියත් වෙන කිසිම වාහනයකට යාමට බැරි වූයේ පාර මැද නතර කර තිබූ බසය හෙල්ලූනේවත් නැති බැවිනි. බැරිම තැන තම රියෙන් බැස්ස වාහන රියැදුරෙක් ඉදිරියට ආවේ බස් රථයේ රියැදුරුට හොඳවැයින් දෙකක් කතා කිරීමේ අදහසිනි. එහෙත් ඔහු දුටුවේ බස් රියැදුරු සුක්කානමට ඔළුව ගසාගෙන නිදා සිටින අයුරුයි. බස් රියැදුරු අවදි කර පෙර කී රියැදුරා තම වාහනය කරා යන විට ආයිත් වැටි තිබුණේ රතු එළියකි.