තංගල්ල ප්‍රදේශයේ එක්තරා ගම් පියසක ජීවත් වන කුඩා පවුලකි. පියා වැඩ කරන්නේ රාජ්‍ය ආයතනයක ලිපිකාරයකු ලෙසය. මවද එලෙසම රාජ්‍ය ආයතනයක සේවය කරන අතර මොවුනට පුතකු සහ දියණියන් දෙදෙනෙකි. ඒ අතුරින් කුඩාම දියණියට රාත්‍රී යාමයේ බරපතළ ලෙස උණ රෝගය වැළඳුණු බැවින් පියා ඇය ආරෝග්‍යශාලාවක් වෙතට ගෙන යන ලදී. එහිදී වෛද්‍යවරයා පියාගෙන් දරුවාගේ නම සහ වයස ඇසු කළ පියාට එය අමතක විය. දියණිය වෙත හැරුණු පියා “ කියන්න කියන්න” කියා කී විට නමයි වයසයි කීවේලු. එවිටම දොස්තර මහතා “තාත්තට දරුවගේ නම වයස අමතක වීම ඉතා කණගාටුදායක. එබැවින් ‘සම්මා සතියෙන්’ නිතර වැඩ කරන්නැයි” පැවසීලු.

(වලස්මුල්ල තිලක් මනම්පේරි)