(කරන්දෙනිය - එම්. සුසිල් ප‍්‍රියන්ත)
දඬුවම් දෙන්න යයි පවසමින් දෙවියන්ට කියූ දෙස් යළි කැන්සල් කළ කපුවකු පිළිබඳ පුවතක් දකුණු පළාතේ කුරුඳුවලට ප‍්‍රසිද්ධ නගරයකින් වාර්තාවේ.
හේ දේවාලයක කපු මහතෙකි. ඔහුගේ දේවාලයට තැබීමට පිරිසක් ගෙනා පූජා වට්ටියක තිබූ අන්නාසි ඇපල් වැනි පලතුරු කිහිපයක් කවුරුන් හෝ සොරකම් කොට තිබුණි.


පූජා වට්ටිය තැබීමට ගෙනා පිරිස තමන් තැබීමට ගෙනාපූජා වට්ටියේ පලතුරු සොරකම් කර ඇතිබව කපුමහතාට කීහ. එවිට ඔහුගේ යක්‍ෂයා ඇවිස්සුනේය.
පලතුරු හොරෙන් කාපු අයට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්නම් පවසා තමන්ගේ දේවාලයේ දෙවියන් ඉදිරිපිට දණින් වැටී පලතුරු හොරා කෑ අයට දෙස් තබමින් සිටියේය.


අනේ දෙවියනේ මේ නරයන්ගේ පලතුරු ගෙනත් තිබුණේ ඔබ වහන්සේට පූජා කරන්නයි. පූජා කරන්නත් ඉස්සර වෙලා මේ පූජා වට්ටියෙන් පලතුරු හොරකම් කළ අයට දඬුවම් දෙන්න. ඒ වැඬේ කළේ කවුදැයි යන්න මට පෙන්වන්න. ඔවුන්ට ලේ බඩ යන්න. මේ ආකාරයට ඔහු දෙවියන් ඉදිරියේ දෙස් තිබ්බේය.


මේ දෙස් තබමින් සිටි කපු මහත්තයා ළඟට පැමිණි අයකු ඔහුගේ කනට කර යමක් කීවේය.


ඒ සැණින්ම මේ කපු මහතා අනේ දෙවියනේ පලතුරු හොරකම්කළ අය මේ දැන් මට සැලවුණා. අනේ ඔවුන්ට දඬුවම් නම් දෙන්න එපා. මම තියපු දෙස් කැන්සල් කැන්සල් යයි කියමින් ඔහු කියූ දෙස් නැවතත් කැන්සල් කර දෙන ලෙස ඉල්ලමින් දෙවියන් ඉදිරියේ වැඳ වැටුණේය.


දෙවියන් ඉදිරියේ තැබූ දෙස් මේ කපු මහතා යළි කැන්සල් කරන්නේ මොකද යැයි බැලූවිට දැන ගන්නට ලැබුණේ පූජා වට්ටියෙන් පලතුරු සොරකම් කොට ඇත්තේ කපු මහතාගේ පුතා ඇතුළු ඔහුගේ යහළුවන් පිරිසක් බවයි.