මාතර නගරයෙන් තරමක් බැහැර වූ කෘෂිකර්මයට සම්බන්ධ ආයතනයක ප‍්‍රධානියකුවූ ඔහු සේවකයන්ගේ ප‍්‍රසාදයට පත් නිලධාරියෙකි.

පසුගියදා පස්වරුවේ කාර්යාල කාමරයට ආ සේවකයකු තේපැන් සංග‍්‍රහයකට අවශ්‍ය දේ මේසය මත තැබීය.

”ඇයි, කාගෙවත් උපන් දින සාදයක්ද?” ඔහු සේවකයාගෙන් ඇසීය.

”නෑ සර් පොඩි ජොලියකට” කී සේවකයා පිටතට ගියේ ඔහු තුළ කුතුහලයක් ඇතිකරවමිනි.

කාර්යාල සේවය අවසානයේ වාහනයට නැග සාක්කුවට අත දැමූ ඔහුට දෙවියන් සිහිවිය. ගෙදරින් එද්දී වාහනයට ඉන්ධන ගැසීමට දමාගත් රුපියල් දෙදහසේ නෝට්ටුව එහි නොවීය.

යළි කාර්යාලයට ගොස් තොරතුරු සෙවීමේදී ඔහුට වටින් පිටින් දැනගන්නට ලැබුණේ තමාගේ රුපියල් දෙදහසේ නෝට්ටුව මිදුලේ වැටී තිබියදී එය අහුලාගත් සේවකයකු එය ලොක්කාගේ බව නොදැන පස්වරුවේ සාදය පවත්වා ඇති බවලූ.