යතුරුපැදිකරුවකු තම යතුරුපැදියේ පිටුපස ආසනයේ හිස් වැසුම් පැළඳ නොසිටි පුද්ගලයකු වාඩි කර ගෙන ගොස් දඩ කෑ පුවතක් බේරුවල ප්‍රදේශයෙන් අසන්නට ලැබිණි.


යතුරුපැදිකරුවකු කිසියම් අවශ්‍යතාවයක් සඳහා බේරුවල පොලිසියට ගොස් ඇත. ඔහු සමග යතුරුපැදියේ තවත් අයකු ගමන් කර ඇති අතර ඔහු සමග යතුරුපැදියේ පිටුපස ආසනයේ ගිය පුද්ගලයා හිස් වැසුමක් පැළඳ සිටියේ නැත.


එය දුටු පොලිස් නිලධාරීන් ඒ මොහොතේම හිස් වැසුමක් පැළඳ නොසිටීමේ වරදට දඩ පත්‍රිකාවක් නිකුත් කර දැඩි ලෙස අවවාද කර තිබේ.


පසුව වරද පිළිගත් යතුරුපැදිකරු සහ පිටුපසින් පැමිණි පුද්ගලයා වරදට සමාව අයැද පැමිණි කාරණය පසෙකලා දඩ ගෙවීමට තැපැල් කාර්යාලය වෙත ගොස් ඇත.

(අලුත්ගම විශේෂ - තුසිත කුමාර ද සිල්වා)