(කරන්දෙණිය එම්. සුසිල් ප්‍රියන්ත)
පස මිතුරා වී සිටි මිතුරා යළි මිතුරු කර ගැනීමට යෙදූ උපක්‍රමයෙන් නැවතත් පස මිතුරකු වූ අපූරු පුවතක් දකුණු පළාතෙන් අසන්නට ලැබේ.


ඔහුගේ මිතුරාවී සිටියේ ප්‍රාදේශීය දේශපාලනඥයෙකි. මේ මිතුරා හරහා ඔහු ගමේ පොඩි පොඩි කොන්ත්‍රාත් ටිකක් කරගෙන සිටියේය. අතයට ගනුදෙනු පන්දම් හා පොඩි පොඩි පාටිද ඒ සුසංගයෝගය අතර නොතිබුණාම නොවේ.


කාලයක් යද්දී මේ මිතුරු දම බිඳී ගියේ පොඩි කේලමකටය. ඒ සමගම ඔහුට ගමේ පොඩි පොඩි කොන්ත්‍රාත් ටිකද අහිමිවී ගියේය. එය ඔහුට දරා ගැනීමට නොහැකිවූ පාඩුවක් විය. මේ නිසාම පස මිතුරා සිටි ඔහු යළිත් මිතුරු කර ගැනීමට හේ මාන බලමින් සිටියේය.
පස මිතුරාගේ ළඟ ළඟ එන උපන් දිනය ඔහුගේ සිහියට එනුයේ මෙයට හොඳ තෝතැන්නක් වෙමිණි. පරණ දේවල් අමතක කොට යළිත් එකට වැඩ කරමු, යයි ඔහු දේශපාලන මිතුරාට කියන්නේ ඔහු ගමේ ඔසවා තැබිය හැකි යෝජනාවක් ද කරමිනි. 


එය ඔහු හිස් මුදුනින්ම පිළිගන්නේ කොරෝනා ව්‍යසනයෙන් පසු ගමේ එකාලාට තමන්ට යමක් කර ගන්නට නොහැකිවූ බවද සිහිපත් වෙමිනි. මේ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට තමන්ගේ ජන්ම දිනය යොදා ගැනීම ගැන දේශපාලන මිතුරා ඔහුට ස්තූති කළේ මුව නොසෑහෙන සේය.


යෝජනාව ඔහුගේ උපන්දිනය දා ගමේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පැවතිණ. ඒ කොරෝනා ව්‍යසනයෙන් පීඩාවට පත් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා වියළි ආහාර පාර්සල් පිරිනැමීමය. දේශපාලන මිතුරාගේ ගැම්ම වැඩි කිරීමට ඔහු තවත් උප්පර වැටියක් යෙදුවේය. ඒ මේ වියළි ආහාර පාර්සලයක් ලබා ගත් වයසක අම්මා කෙනකු ලව්වා මේ කරපු සත් කාර්යයට ඔහුට පින් දීමටය.


ඒ අනුව ඒ වයසක අම්මා කතාව පටන් ගත්තාය. අපි කොරෝනා ව්‍යසනයෙන් හොඳටම හෙම්බත් වෙලා සිටියේ. මේ සත්කාර්යය කළ මැතිතුමාට මේ කර ගත්තාවූ පිං බලයෙන්  නිවන් සැප ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා, යයි පිරිස ඉදිරියේ කී විට ඔහුට මෙන්ම දේශපාලන මිතුරාට දහවල් තරු පෙනුණේය.


තමාගේ මිතුරා මෙය හිතා මතා තමාට සෙත් පැතීමට නොව පින් පැමිණ වීමට කළ එකක් බව සිතූ දේශපාලන මිතුරා උත්සවය නිමාවීමටත් පෙර එතනින් ඉක්මනින්ම නික්ම ගියේ මේ වස් දොස් ටික යන්න හැකි ඉක්මනින්ම දෙහි කපා ගන්න ඕනෑ කියමින්ය.


එසේම තමා හමුවෙන්න ආයෙත් නම් එන්න එපා යයි ඔහුට කියමින්ලු‍.