(කරන්දෙණිය එම්. සුසිල් ප්‍රියන්ත)
රැකියාවකට චරිත සහතිකයක් ගත් සාම විනිසුරුවරයාගේ පාවහන් යුගලටත් විද්ද තරුණයකු පිළිබඳ පුවතක්  අසන්නට ලැබෙන්නේ ගාලු දිසාවේ අලුත් වළක් ඇති නගරයකිනි.


 මේ තරුණයාට රැකියාවක සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා චරිත සහතිකයක් ප්‍රදේශයේ සාම විනිසුරුවරයාගෙන් ගෙනයාම අනිවාර්ය වී තිබිණ. ඒ නිසාම ඔහු සිය ගමේ සිටින සාම විනිසුරුවරයාගේ නිවෙසට ගියේය. මේ තරුණයාගේ චරිතය පිළිබඳව අල්පමාත්‍රාවක තරමකවත් සැකයක් නොසිතූ සාම විනිසුරුවරයා ඉතාම ඉහළින් ඔහුගේ චරිතය සහතික කළේය. එයින් උද්ධාමයට පත් තරුණයා සාම විනිසුරුවරයාගේ දෙපා අල්ලා වැන්දේ රැකියාව ලැබුණු පසු තමා නැවත එන බව පවසමිනි.


 තරුණයා නිවෙසින් ගිය පසු සාම විනිසුරුවරයාට හදිසි අවශ්‍යතාවකට නගරයට යාමට සිදුවන්නේ ඔය අතරේදීය. සිය නිවෙසේ උළුවස්ස ළඟ ගලවා තිබූ ඊයේ පෙරේදා මිලදී ගත් පාවහන් යුගල ඔහු සොයන්නේ එම ගමන යාමටය.

සුපුරුදු ස්ථානයේ තබා තිබූ තමාගේ අලුත් පාවහන් යුගල වෙනුවට හොඳටම ගෙවී ගිය පාවහන් යුගලක් සාම විනිසුරුවරයාට දැක ගන්නට ලැබෙන්නේය. 


එදා දවසටම කවුරුත් නොපැමිණි නිසා තමාගේ අලුත් පාවහන් යුගල දමාගෙන යන්නට ඇත්තේ චරිත සහතිකයක් ගැනීමට පැමිණි තරුණයා යයි සාම විනිසුරුවරයා සැකකරනුයේ ඊට වෙන සැකකරන්නට කෙනෙකු නොමැතිවූ නිසාවෙන්ය.


මේ සැකය ද සිත තුළ තබාගෙන සාමවිනිසුරුවරයා තමාගෙන් චරිත සහතිකය ගත් තරුණයාගේ නිවෙසට යන්නේ ඔය අතරවාරයේ දීය. තමාගේ සැකය මල් පල ගැන්වී ඇති බව ඔහුට වැටහෙන්නේ ඒ වනවිටත් චරිත සහතිකය ගත් තරුණයාගේ නිවසේ දොර පාමුල තමාගේ අලුත් පාවහන් යුගල ගලවා තිබෙනු දැකීමත් සමගය.


 මේ සිදුවීමෙන් තරමක් කේන්ති ගිය සාම විනිසුරුවරයා තරුණයා කැඳවා මේ කළ නොහොබිනා වැඩේට තදින්ම අවවාද කළේ ඔහුගේ චරිතය ගැන සොයා නොබලා තමන් දුන් චරිත සහතකය ගැන ඉතාම කනගාටුවන බව ද කියමිනි.