මහින්ද නිශ්ශංක

උපරිම සිල්ලර මිලට වඩා වැඩි මිලට සහල් අලෙවි කරන වෙළදුන් සොයා හෙට (12) සිට වැටලීම් ආරම්භ කරන බව පාරිභෝගික කටයුතු පිලිබද අධිකාරිය පවසයි.

වැටලීම් වලින් අල්ලා ගන්නා වෙළදුන්ට එරෙහිව නඩු පැවරීමට තීරණය කර තිබේ.