(ඩී.ජී.සුගතපාල)

බූස්ස බන්ධනාගාරයේ තවත් රැඳවියන් 11කට පමණ කොරෝනා ආසාදිතවි ඇති බවට තහවුරුවි ඇතැයි ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය පවසයි.

රැඳවියන් 22 දෙනෙකුට පී.සි.ආර්.පරික්ෂණ සිදු කරන ලද අතර එම වාර්තා අනුව මෙම රැඳවියන් 11 ආසාදිතයින් බවට තහවුරුවි ඇත.

මෙම රැඳවියන් කලුතර,පානදුර,බලපිටිය,ගාල්ල යන අධිකරණවලින් දඩුවම් නියමවුවන් වන අතර ප්‍රතිකාර සඳහා ඔවුන් අඟුණකොලපැලැස්ස බන්ධනාගාරයේ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත රැගෙන යාමට නියමිත බවත් ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය පැවසිය.

මෙම ආසාදිතයින් 11ත් සමග බුස්ස බන්ධනාගාරයෙන් වාර්තාවි ඇති ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 310 ඉක්මවා ඇත.