කොරෝනා මරණ  තවත් 101  ක්  වාර්තා වු බව  වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය අද (11) තහවුරු කළේය.

මෙය ශ්‍රි ලංකාවේ දිනකදී සිදු වූ වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාව බවද සෞඛ්‍ය අංශ කියයි.

මේ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ  සමස්ථ  කොරෝනා  මරණ සංඛ්‍යාව  2,011 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.