ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව, 8 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් හෙට (23 වැනිදා) රැස්වෙයි. මෙම රැස්වීම කතානායක නිල නිවසේදී පැවැත්වීමට නියමිතය

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ විපක්ෂ නායක සජීත් ප්‍රේමදාස මහතා ඇතුළු  ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ සාමාජිකයෝ මෙම රැස්වීමට සහභාගි වෙති.