පියසිරි විජේනායක

මෙවර ජනාධිපතිවරණය සඳහා ස්වාධීන අපේක්ෂකයකු ලෙසින් තරග වදී.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු සාමාජිකයෙකි.

හොරණ තක්ෂිලා විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙකි.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නියෝජනය කරයි.