ලබන ජනවාරී මස 12 වැනිදා බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යනතර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදි පැවැත්වීමට නියමිත රාජ්‍ය ටෙලි සම්මාන උළෙලේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහකයා වශයෙන් මහරගම ඒ. පි. එස්. නීටර්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනය ඉදිරිපත් වි සිටි

2013 වසරේ රූපවාහිනි මාධ්‍යතුළින් ප්‍රේක්ෂකයින් වෙත සිදු කළ සේවාව ඇගයීම වශයෙන් පවත්වන මෙහිදි විවිධ අංශ නියෝජනය කළ කලාකරුවන් සහ ඒසඳහා සහය දුන් පිරිස වෙත මෙම උළෙලේ දී සම්මාන පිරිනැමේ

සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ උපදේශකත්වයෙන් පැවැත්වෙන මේ සඳහා අදාල සංකේත චෙක්පත බාර දීම පසුගියදා සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍ය ටී බී ඒකනාක අමාතය්‍යාංශ ලේකම් වසන්ත ඒකනායක සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තු අධ්‍යක්ෂ විජිත් කණුගල ආචාර්ය මුදියන්සේ දිසානායක රාජ්‍ය නාට්‍ය අනුමණ්ඩල සාමාජික සුගත් වටගෙදර යන මහත්වරුන් හමුවේ ඒ.පී.එස්. සමුහ ව්‍යාපාරයන්හි සභාපතීනී  දීපානි සමරසිංහ මහත්මිය විසින් කොළඹ ටාජ් සමුද්‍ර හෝටලයේදී සිදු කෙරිණි සම්මාණ උළෙලේ සියළු සංවිධාන කටයුතු හා හැඩගැන්වීමේ නිර්මාණ දායකත්වය මනරම් මිඩියා සොලියුෂන් ආයතයන වෙනුවෙන් රජිත මනරම් හෙන්නායක මහතා විසිනි