හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා
 
ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් ආයතනවල නව ශ්‍රේණිගත කිරීම් සමඟ එකඟ නොවන බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.
 
ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් පහත හෙළීමට ගත් තීරණවලින් රටේ සාර්ව ආර්ථික මූලධර්ම නිසි ලෙස පිළිබිඹු නොවන බවත් සාර්ව ආර්ථික මූලධර්මවලින් පිළිබිඹු වන සාධකවලට පටහැනිව එම ශ්‍රේණිගත කිරීම් සිදුකර ඇති බවත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව එම නිවේදනයෙන් පෙන්වාදෙයි. 
 
එම නිසා කරන ලද ශ්‍රේණිගත කිරීම් සාධාරණ නැතැයි ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.
 
ඉකුත් සති තුනක කාලයේදී ලොව ප්‍රධානතම ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතන තුනක් වන මූඩීස්, ෆිච් සහ එස් ඇන්ඩ් පී ග්ලෝබල් රේටින්ග්ස් ආයතන ශ්‍රී ලංකාව ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල පහළ මට්ටම්වලට දැමීය.
 
දෙසැම්බර් 3 වැනිදා ෆිච් රේටින්ග්ස් සහ දෙසැම්බර් 4 වැනිදා එස්.ඇන්ඩ් පී ග්ලෝබල් රේටින්ග්ස් ආයතන මෙරට දිගුකාලීන විදෙස් ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් ‘බී+ (ස්ථාවර) සිට ‘බී (ස්ථාවර) දක්වා පහත හෙළීමට පියවර ගත් අතර මූඩීස් ආයෝජන සේවා ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනය ශ්‍රී ලංකා රජයේ විදේශ විනිමය ණය නිකුත් කිරීම සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ සුරැකුම් රහිත ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් බී1 (ඍණ) සිට බී2 (ස්ථාවර) මට්ටම දක්වා පහත දැමීය.
 
වත්මන් දේශපාලන අර්බුදය හමුවේ වුවද විශේෂයෙන්ම මූල්‍ය අවශ්‍යතා සහ ණය ආපසු ගෙවීමේ වගකීම් ඇතුළුව ආර්ථිකය මත ඇතිවිය හැකි ඕනෑම බලපෑමක් අවම කිරීම සඳහා මහ බැංකුව සහ රජය ක්‍රියාමාර්ග ගණනාවක් ගෙන ඇතැයි ද ශ්‍රී ලංකා බැංකුව නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වේ.
 
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සහ මූල්‍ය අංශ දේශීය සහ විදේශීය අවදානම්වලට සාර්ථකව මුහුණදීමට හැකි මට්ටමේ පවතින බව තවදුරටත් අවධාරණය කළ යුතු යැයි ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තවදුරටත් සඳහන් කර ඇත.