චීනයේ මුල් පෙළ ව්‍යාපාරිකයින්ගෙන් සැදුම් ලක් 20 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වන කණ්ඩායමක් එළැඹෙන 19 වැනිදා ශී‍්‍ර ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතය.

ශී‍්‍ර ලංකාවේ ආයෝජන අවස්ථා සොයාබැලීම ඔවුන්ගේ අරමුණයි.

කණ්ඩායමේ නියෝජිතයෝ කෘෂිකර්මාන්තය හා සම්බන්ධ යන්ත්‍රෝපකරණ හා ඒවායේ අමතර කොටස්,ගල් කඩන යන්ත‍්‍ර,අඩු විදුලියක් වැය වන විදුලි පහන්, හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත‍්‍රය සම්බන්ධ විවිධ යන්ත්‍රෝපකරණ ආදී ක්ෂේත‍්‍රයන් නියෝජනය කරති.

එම ක්ෂේත‍්‍රයන් හා සම්බන්ධව ශී‍්‍ර ලංකා වෙළද ව්‍යාපාරිකයින් හමුවීමද ඔවුන්ගේ අපේක්ෂාවයි.